top of page

השפעה על התפקוד התפוקה וההישגים בעבודה

השפעת התסמונת של גיל המעבר חורגת מעבר להשלכות הבריאותיות ואיכות החיים.

מאמרים רבים ועבודות מחקר רחבות היקף, מצביעות על קשר ישיר בין התסמינים של גיל המעבר להשלכות רבות שליליות על מהלך העבודה היום יומית והפריון בעבודה. זאת ועוד הוכח כי תסמינים לא מטופלים של גיל המעבר פוגעים בקידום המקצועי ובהגשמת היכולת המקצועית האישית של הנשים.

במספר רב של עבודות מחקריות נמצא כי תסמינים של גלי חום (תסמינים של גיל המעבר) גורמים להיעדרות מוגברת מהעבודה ולביקורים מוגברים אצל רופא המשפחה.

בחלק מן העבודות נמצא כי דיכאון ועייפות הנובעים מתסמינים לא מטופלים של גיל המעבר גורמים לנשים להעדר ממקום עבודתן ובכך פוגעים בקידומן ובהשגת הישגים מקצועיים בעבודתן.

אין ספק כי טיפול מדויק ונכון בתסמינים של גיל המעבר יכול לשפר עד מאוד את הצלחת הנשים בעבודתן ובכך לקדם את מעמדן בשוק העבודה.

חדש... חדש... חדש...
מאמרים אחרונים
bottom of page