top of page

01

השרותים שלנו

התקנת התקן תוך רחמי

לפרופ' פלד ניסיון רב בהתקנת התקנים תוך רחמיים.

 

במרפאה אנו מתקינים את כל סוגי ההתקנים הקיימים.

הן התקנים המכילים נחושת לסוגיהם השונים והן ההתקנים ההורמונליים  מירנה ו/או ג'אנס פרופ' פלד ייעץ לך באיזה סוג התקן כדאי לך באופן אישי ספציפי להשתמש וזאת על סמך בקשתך,  מצבך הבריאותי, תכנון המשפחה העתידי שלך וגורמים נוספים.

למרפאה התמחות גם בהתקנת התקנים לצעירות ולנשים שטרם ילדו .

התקנת ההתקן מתבצעת בעדינות וללא כאב.

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

bottom of page