top of page

01

השרותים שלנו

טיפולים ניתוחיים הכוללים: תיקון דפנות הנרתיק (הצרת הנרתיק), טיפול בצניחות שלפוחית השתן והרחם.

במסגרת הטיפול והמעקב הכוללניים של המרפאה אנו מעניקים גם שירותים  ניתוחיים כירורגים.

הניתוחים כוללים ניתוחים להצרת הנרתיק במקרים בו יש הרחבה שלו עקב הגיל ואו לידות.

נרתיק מורחב פוגע בהנאה המינית וניתן לשיקום בפרוצדורה ניתוחית עם החלמה קלה יחסית. לעיתים יחד עם הנרתיק יש צניחה של שלפוחית השתן (ציסטוצלה ) עם או בלי צניחה מקבילה של הקיר האחורי של הנרתיק  (רקטוצלה ).

בחלק מן המקרים ניתן להסתפק בטיפול שמרני או בפיזיותרפיה  אולם בחלק מים המקרים יידרש תיקון ניתוחי.

 

פרופ' פלד יאבחן את מצבך במדויק וימליץ לך על הטיפול הדרוש לך ספציפית על מנת לשפר את איכות חייך.

bottom of page