top of page

בלוג גיל המעבר

גיל המעבר הוא תקופה בחיים, שבו מתחילה ירידה בהפרשת הורמוני המין ובמיוחד ההורמון אסטרוגן.

 
ירידה בהפרשת הורמוני המין גורמת לשינויים רבים, הן גופניים והן נפשיים בגופך.

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

בלוג גיל המעבר
bottom of page