top of page

01

השרותים שלנו

נטילת ביופסיות, פאפ ודגימה מחלל הרחם

המרפאה מצוידת במיטב הציוד על מנת שאפשר יהיה לקחת דגימות רקמה לבדיקה פתולוגית במידת הצורך.

 

בדיקות אלו נלקחות כלק שבשגרה כמו בדיקת פאפ.

 

לעיתים בשל ממצאים חשודים כמו רירית רחם מעובה או ממצאים אחרים יש צורך בנטילת דגימה מחלל הרחם.

דגימת רירית הרחם מתבצעת ללא הרדמה ואיננה כרוכה בכאב משמעותי.

במסגרת המרפאה ניתן גם לקחת ביופסיות ממקומות שונים בהרדמה מקומית כאשר נידרש הדבר.

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

bottom of page